top of page

Praktijkinformatie

Waarnemersregeling

Nynke van der Hoek heeft, in geval van langdurige afwezigheid, een waarnemersregeling met Agnes Zanstra van praktijk Alleszins: www.alleszins.com. Agnes kan in het geval van langdurige afwezigheid cliënten overnemen. Ze heeft een opleiding tot energetisch therapeut meditatie en massage. Uiteraard ben je vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.

Praktijkinformatie: Pakketten & tarieven

Tarieven en vergoeding

Een sessie duurt 70 minuten en kost 80 euro. Individuele sessies zijn vrijgesteld van BTW.

Een kennismakingsgesprek duurt ook 70 minuten en kost 80 euro omdat ik meteen oefeningen en/of een korte behandeling geef.

Cursussen en trainingen vallen niet onder de vergoeding van zorgverzekeraars.

Je hebt geen verwijzing van een arts nodig.

Ik ben lid van beroepsvereninging VIV Nederland, Kwaliteitstherapeuten en RBCZ. Vergoeding voor therapie is soms gedeeltelijk mogelijk via de zorgverzekering. Het zit dan in het aanvullende pakket, alternatieve zorg. De facturen kun je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Meer informatie over vergoedingen vind je hier.

 

In geval van verhindering vraag ik je dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven, anders ben ik genoodzaakt de voor jou gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Per maand krijg je een een rekening van de afgelopen maand. Betaal je liever direct dan kan dat ook.

Beroepsvereniging en kwaliteitsregistratie

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIV Nederland (Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde), Kwaliteitstherapeuten en RBCZ (Kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg).

Locatie

Locatie in Beijum

De praktijkruimte in Beijum is op mijn thuisadres, op de eerste verdieping die te bereiken is met een trap.

In de straat is ruim voldoende gratis parkeerruimte. Vanaf de bushaltes in de buurt (bijvoorbeeld Winkelcentrum Beijum) is het nog tien minuten lopen.

Hier is geen wachtruimte. Het is daarom fijn als je op het afgesproken tijdstip komt.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.


Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

 

1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.

 

2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl of bellen naar telefoonnummer 035-69 54 105.

 

3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.


4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/

 

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

 

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Onveilige thuissituatie?

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling handel ik via de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

COVID-19

Op dit moment zijn er geen maatregelen meer tegen het coronavirus. Er zijn wel adviezen om de verspreiding te voorkomen. Komen er weer maatregelen die van invloed zijn op mijn begeleiding dan is informatie daarover hier te vinden.
Voor nu: heb je klachten die passen bij corona, dan verzoek ik je om voor de zekerheid de afspraak te verplaatsen naar een ander moment. Ik doe dat ook. Heb je een kwetsbare gezondheid of voel je je om een andere reden veiliger als ik of als wij beide een mondmasker dragen tijdens de behandeling dan doen we dat.

Praktijkinformatie: Tekst
logo's beroepsverenigingen 297 x 100.png

Bentismaheerd 210, 9736 EM Groningen

Kvk: 70840806

Btw id: NL001432776B75

CONTACT     Tel: 06 41306772;     Mail: nynkevanderhoek@pm.me

 

Aangesloten bij

VIV Nederland     RBCZ     Kwaliteitstherapeuten

Nynke van der Hoek
Praktijk voor energetische begeleiding

bottom of page